Search

for journals by ISSN

Statistics

 India 990
 Turkey 288
 Indonesia 227
 United States of America 215
 Ukraine 178
Home >

Name
: Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi
eISSN
: 2587-0718
pISSN
: 2149-7702
JIFACTOR
: Under Evalution   
Subject
: Education
Description EKUAD dergisi 2015 tarihinde yayına geçmiş, kar amacı gütmeyen ve akademik çalışmaların yer aldığı uluslararası hakemli bir çevrimiçi yayın aracıdır. EKUAD dört ayda bir olmak üzere yılda 3 kez yayınlanmaktadır. EKUAD dergisi kuram ve uygulamalı akademik çalışmaları kapsamaktadır.
Website Click To View Website
Publish By  Sabri Sidekli